Inspirerande ränder på Nordiska

randig_intro
”Ränder”, tänker man kanske, ”jaha.” Ränder är så vardagliga att man knappt ser dem, än mindre tänker på var de kommer ifrån. Det vill säga om man inte har besökt Nordiska Museets fantastiska utställning Ränder Rytm Riktning. Här sätts ränder in i ett kulturhistoriskt sammanhang – randigt som från början var en avvikelse från normen, det enfärgade. Randigt som användes för att skilja ut de mest utstötta eller de mest upphöjda från alla andra. Randigt som konstruktion och så småningom också randigt som dekoration. Resultatet blir att man går ut därifrån lyckligt påmind om att det alltid finns en mer eller mindre förståelig bakgrund till varför saker ser ut som de gör. För en kort stund verkar världen nästan möjlig att begripa.
Idén till utställningen, och boken som hör till den, föddes när journalisten (och så småningom bokens redaktör) Susanne Helgoson och formgivaren Synnöve Mork stod i en utställning som Synnöve gjort för företaget Linum och pratade om ränder. ”Och det var som om vi inte kunde prata till punkt”, berättar Susanne Helgoson på utställningens förhandsvisning. Sedan uppslaget presenterats för Nordiska Museet gick Synnöve Mork och formgivaren Tom Hedqvist igenom museets samlingar på jakt efter ränder och valde ut ett tusental föremål. I utställningen har antalet reducerats till omkring 300. Urvalet kompletteras av en utställning med samtida bilder och föremål som undersöker rändernas roll i så skilda sammanhang som arkitektur, konst, sport och i själva naturen.
Utställningen Ränder Rytm Riktning visas fram till 31 augusti 2014 på Nordiska Museet.

Annons

/Anders

randigt_madrasser
Vävstolens konstruktion har gjort ränder till ett av de vanligaste mönstren på textil. Tryckta ränder är betydligt svårare att åstadkomma och började inte användas i någon större utsträckning förrän under andra halvan av 1900-talet.

randigt_albumcovers
Inom grafisk design, här några ikoniska skivomslag, utnyttjas rändernas signaleffekt flitigt.

randigt_stolar
Från 1700-talets Windsorstol till Emma Olbers pinnsoffa Greta för Tre Sekel som lanserades i våras – möbelvärlden är full av ränder, både som konstruktion och dekoration. För utställningens grafiska form svarar Stockholm Design Lab.
Laddar