Befolka taklandskapet!

Sveav44

Håll med om att det är någonting speciellt med tak – alldagliga och ständigt närvarande som de är, men ändå osynliga för de flesta. Ett hemligt och svårtillgängligt landskap, som en urban vildmark befolkat av fåglar och utsatt för väder och vind. Projekt som Bivouac NYC där konstnären Thomas Stevenson skapar tillfälliga campingplatser på tak, eller  The High Line där man gjort en allmän park av ett övergivet järnvägsspår ovanför gatunivån, drar till sig stort intresse. Så varför utnyttjas inte taken mer i svenska städer?

Annons

Härom veckan var vi på pressvisning för en enorm takpark som fastighetsbolaget Diligentia bygger ovanpå fastigheten Sveavägen 44 just nu (ovan). Arealen blir 3 000 kvm, dubbelt så stor som Hötorget. För att få växtlighet som klarar de tuffa förhållandena med begränsad jordmån och oskyddat läge har landskapsarkitekten Johan Paju återskapat härdiga naturtyper från den svenska fjällvärlden, som torräng och krattskog.

Det låter som ett fantastiskt projekt, men takparken blir bara tillgänglig för fastighetens hyresgäster. Brandskyddsregler och takets konstruktion sätter gränser för hur många som kan vistas samtidigt där uppe. Men varför skulle man inte kunna hålla koll på antalet besökare med en bemannad grind och stänga parken på natten? Det gör man ju med många parker i utländska städer. En allmän takpark vore fantastisk pr för Diligentia. Eller om Stockholms stad gick in som partner och stod för bemanning och säkerhet (och kanske ett fik med ekologiskt kaffe och honung från bikuporna på taket)?

Ba gört!

/Anders
Laddar